Documenty

zasady gry w Novuss

Tutaj znajdziesz najnowszą wersję przepisów opracowanych i zatwierdzonych przez narodowe federacje i dopuszczonych do użytku międzynarodowego. Zasady gry Novuss opierają się na zasadach Łotewskiej Federacji Novussa 28 grudnia 2016 r. I weszły w życie 1 stycznia 2017 r.