Novuss – sport dla każdego!

We wrześniu 2019 r. nasz projekt wygrał konkurs i otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na popularyzację gry Novuss.

CELE

Główne cele projektu:

  • Rozwój i wzmocnienie sieci zaangażowanych organizacji w celu promowania gry Novuss jako sportu profesjonalnego i amatorskiego, a także sportu masowego i rekreacyjnego poprzez organizację imprez międzynarodowych i szkoleń oraz wymiany informacji, dokumentacji, doświadczenia i dobrych praktyk;
  • Promocja i rozwój Novuss jako integracyjnej dyscypliny sportowej/gry dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (osoby niepełnosprawne, bariery ekonomiczne, różnice kulturowe itp.);
  • Opracowywanie i wdrażanie pomysłów, metod i wytycznych dotyczących modułów szkoleniowych dla organizacji wydarzeń (np. zawodów sportowych) i dalszego rozpowszechniania w możliwie jak największej liczbie języków;
  • Opracowanie planu/sesji szkoleniowych dla trenerów i sędziów i ich wdrożenie w celu promocji rozwoju gry Novuss jako sportu profesjonalnego;
  • Rozpowszechnianie i wykorzystanie informacji i wiedzy za pomocą innowacyjnych i opłacalnych metod oraz platform.

ORGANIZACJE

Zaangażowane organizacje pochodzą z krajów Unii Europejskiej, takich jak Polska i Niemcy, gdzie Novuss rozwinął się dopiero w ciągu ostatnich kilku lat. Mają one świadomość wyzwań związanych z rozwojem nowych i mało znanych sportów. Organizacje partnerskie z Łotwy i Estonii są zaangażowane jako najbardziej doświadczeni partnerzy z bardzo długą historią gry w Novuss oraz doświadczeniem we wdrażaniu i opracowywaniu metodologii szkoleniowych, wytycznych, instrukcji i organizacji turniejów. Połączenie zaangażowanych organizacji pozwoli nam uzyskać odmienne spojrzenie na pomysły i realizowane cele.

  • Novuss Sport ohne Barrieren e.V., Niemcy
  • Latvijas Novusa federācija, Łotwa
  • Peningi Koroonamänguklubi, Estonia
  • Stowarzyszenie Novuss Polska, Polska

Planuje się, że w projekt zaangażuje się coraz więcej organizacji, które są zainteresowane aktywnym udziałem w realizacji celów projektu i promowaniem gry Novuss.

PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ

W wielu krajach Unii Europejskiej Novuss jest nadal mało znaną dyscypliną. Obecnie nie ma międzynarodowej platformy, na której można znaleźć dodatkowe informacje na temat gry Novuss i istniejących organizacji. Będzie to wyjątkowa okazja do zaprezentowania gry Novuss innym organizacjom sportowym w Unii Europejskiej w celu rozwoju partnerstwa.

Dlatego planowane jest rozpowszechnienie wyników za pośrednictwem platformy wyników w projekcie Erasmus+, utworzenie nowej strony internetowej (np. www.novuss-sport.org) i aplikacji mobilnej, która po zakończeniu tego projektu będzie utrzymywana przez organizacje uczestniczące. Strona internetowa projektu ma służyć jako platforma zarówno w ramach projektu, jak i poza nim w celu ułatwienia długoterminowej wymiany informacji.

Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, najważniejsze materiały i wyniki projektu zostaną przetłumaczone na wiele języków. Planowana jest również wymiana pomysłów z innymi projektami Erasmus+.

Na platformie wyników w ramach projektu Erasmus+ znajduje się wiele inspirujących projektów sportowych z całej Unii Europejskiej! Sprawdź je tutaj: