Novuss - sports jebkuram!

2019. gada septembrī mūsu projekts tika izvēlēts Eiropas Savienības līdzfinansējumam, Novusa attīstības īstenošanai.

Mērķi

Projekta galvenie mērķi ir:

  • Attīstīt un nostiprināt tīklu iesaistīto organizāciju starpā ar mērķi popularizēt Novusu kā profesionālo un tautas sporta veidu, kā arī masu un atpūtas sporta veidu, izmantojot starptautiskus pasākumus, apmācības un daloties ar informāciju, dokumentāciju, pieredzi un labas prakses piemēriem;
  • Popularizēt un attīstīt Novusu kā iekļaujošu sporta veidu / spēli nelabvēlīgā situācijā esošām grupām (ar īpašām vajadzībām, ekonomiskiem šķēršļiem, kultūras atšķirībām utt.);
  • Izstrādāt un realizēt idejas, metodes un vadlīnijas apmācības moduļiem, pasākumu (piem. turnīru) rīkošanai un tālākai izplatīšanai pēc iespējas vairāk valodās;
  • Izstrādāt treneru un tiesnešu apmācības plānu/sesijas un to realizācija ar mērķi stiprināt Novusa sporta profesionālo attīstību;
  • Izplatīt un izmantot informāciju un zināšanas, izmantojot inovatīvas un rentablas metodes un platformas.

Organizācijas

Iesaistītās organizācijas ir no tādām Eiropas Savienības valstīm kā Polija un Vācija, kur Novuss ir attīstījies tikai pēdējo dažu gadu laikā, un tās zina izaicinājumus, kas ir saistīti ar jaunu un maz pazīstamu sporta veidu attīstību. Partnera organizācijas no Latvija un Igaunijas ir iesaistītas kā vispieredzējušākie partneri, kuriem ir ļoti sena Novusa vēsture un kuriem ir pieredze ar apmācības metodoloģijām, vadlīnijām, instrukcijām, kā arī turnīru organizēšanu. Šī iesaistīto organizāciju kombinācija dos mums iespēju iegūt atšķirīgu viedokli par idejām un mērķiem, kas jāīsteno.

  • Novuss Sport ohne Barrieren e.V., Vācija
  • Latvijas Novusa federācija, Latvija
  • Peningi Koroonamaenguklubi, Igaunija
  • Stowarzyszenie Polska, Polija

Projekta laikā ir plānots iesaistīt ar vien vairāk organizācijas, kuras ir ieinteresētas aktīvi iesaistīties projekta mērķu realizēšanā un popularizēt Novusu.

Nākotnes perspektīva

Daudzās Eiropas Savienības valstīs Novuss joprojām ir maz pazīstams sporta veids. Pašlaik trūkst starptautiskas platformas, kur iegūt papildinformāciju par Novusa sportu un esošajām organizācijām. Šī būs unikāla iespēja prezentēt šo projektu un Novusa sportu citām sporta organizācijām Eiropas Savienības kopienā, lai attīstītu turpmākas partnerattiecības.
Tādēļ ir plānots izplatīt rezultātus, izmantojot Erasmus+ projekta rezultātu platformu, izveidot jaunu mājas lapu (piemēram, www.novuss-sport.org) un mobilo aplikāciju, kuru iesaistītās organizācijas uzturēs pēc šī projekta pabeigšanas. Projekta mājas lapa ir iecerēta kā platforma gan projekta ietvaros, gan ārpus projekta, lai veicinātu informācijas apmaiņu ilgtermiņā.
Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku mērķa auditoriju, svarīgākie materiāli un projekta rezultāti tiks iztulkoti pēc iespējas vairāk valodās. Ir plānota arī ideju apmaiņa ar citiem Erasmus+ programmas projektiem.

Erasmus+ projekta rezultātu platformā ir daudz iedvesmojošu sporta projektu no visas Eiropas Savienības! Apskati tos šeit: