Novusa spēles noteikumi

Šeit jūs atradīsit jaunāko noteikumu versiju, ko izstrādājušas un apstiprinājušas valstu federācijas un kas apstiprinātas starptautiskai lietošanai. Novusa spēles noteikumi ir balstīti uz Latvijas Novuss federācijas 2016. gada 28. decembrī izstrādātajiem noteikumiem kuri stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Sagatavošanās

Spēles mērķis – pirmajam iesits maisiņos visus savus spēles kauliņus. Spēlētāji paši sakārto sev 8 spēles kauliņus uz galda. Spēles kauliņus noliek citu citam cieši blakus tā lai starp tiem nebūtu spraugas un tie būtu cieši piespiesti pie borta.

2 vai 4 spēlētāji

Pēc tam viņi nostājas galda pretējā pusē un dalībnieks, kuram ir pirmā sitiena tiesības, novietojot ripu savas puses apmales zonā tā, lai ripas caurumā nebūtu redzamas galda sānu un gala līnijas, uzsāk spēli.

Uzvarētājs

Uzvar spēlētājs, kurš pirmais iesit maisiņos visus savus spēles kauliņus.

Sitiens

Spēlētājs, kuram nav sitiena tiesības, noņem ripu no galda. Spēlētājam, kurš veic sitienu, ir atļauts pieskarties tikai galda malai, nevis galda virsmai. Sitienu skaita par izdarītu, ja kija skārusi ripu. Pēc sekmīga sitiena, kad maisiņā iekritis viens vai vairāki savi spēles kauliņi un nav izdarīts neviens pārkāpums, dalībnieks turpina sitienu sēriju.

Tiešie un atsitiena sitieni

Dalībnieks ar tiešu sitienu drīkst sist visus savus gaišos kauliņus, un ripai skarot kādu no tiem, pēc tam ripa var skart jebkuru savu vai pretinieka spēles kauliņu.

Dalībnieks ar atsitiena sitienu drīkst sist visus savus spēles kauliņus.

Tumšos kauliņus nedrīkst sist ar tiešu sitienu, tos drīkst izsist vienīgi:

Sitiena tiesību zaudējums

Dalībnieks zaudē sitiena tiesības:

Soda kauliņš

Dalībnieks zaudē sitiena tiesības un viņam izliek soda kauliņu šādos gadījumos:

Soda kauliņu uzliek tieši uz apmales zonas viduslīnijas, cieši pie apmales pretspēlētāja pusē. Ja šī vieta ir aizņemta, soda kauliņu noliek pēc iespējas tuvāk viduslīnijai, neizkustinot pārējos spēles kauliņus. Ja spēles kauliņu attālums no viduslīnijas abās pusēs ir vienāds, soda kauliņu uzliek tajā pusē, kur mazāk sodāmā dalībnieka spēles kauliņu, bet, ja abās pusēs šo spēles kauliņu skaits ir vienāds, tad tajā pusē, kur mazāks kopējais spēles kauliņu skaits. Ja arī šis skaits ir vienāds, tad tajā pusē, no kuras izdarīts sitiens. Ja jāizliek uzreiz divi vai vairāki soda kauliņi, tad pirmo novieto uz apmales zonas viduslīnijas, bet pārējos, kā minēts iepriekš.

Speciālie termini

„Tumšais laukums“ – josla gar apmali dalībnieka pusē, kuru norobežo šīs apmales zonas līnija, kā arī laukums vidusapļa iekšpusē.

„Tumšais kauliņš” – dalībnieka spēles kauliņš, kurš atrodas šī dalībnieka tumšajā laukumā un tā caurumā nav redzama Tumšā laukuma norobežojošā līnija.

„Gaišais kauliņš” – dalībnieka spēles kauliņš, kurš atrodas uz galda un nav tumšais kauliņš.