Novusa spēles noteikumi

Novusa spēles noteikumus ir izstrādājusi un apstiprinājusi Latvijas Novusa federācijas valde 2016.gada 28.decembrī, kuri ir stājušies spēkā ar 2017. gada 1.janvāri.

Sākuma stāvoklis

Pirms spēles abi dalībnieki sagatavo spēles galdu, to apstrādājot ar pulveri.
Dalībnieki paši sakārto sev spēles kauliņus uz galda un nostājas galda pretējā pusē.

2 spēlētāji

4 spēlētāji

Spēle

Spēlētājs, kuram ir pirmā sitiena tiesības, novietojis ripu savas puses apmales zonā, sitot ar kiju (kijas tievgali) pa to, izdara sitienu pa spēles kauliņiem.

Sitienu skaita par izdarītu, ja kija skārusi ripu. Spēles laikā spēlētājs nedrīkst ar rokām vai pirkstiem skart spēles galda virsmu.
Pēc sekmīga sitiena, kad maisiņā iekritis viens vai vairāki savi spēles kauliņi un nav izdarīts neviens pārkāpums, spēlētājs turpina sitienu sēriju.
Setā uzvar spēlētājs, kurš pirmais iesit maisiņos visus savus spēles kauliņus.

Tiešie sitieni

Spēlētājs ar tiešu sitienu drīkst sist visus savus gaišos kauliņus. Gaišais kauliņš ir dalībnieka spēles kauliņš, kurš atrodas uz galda un neatrodas šī dalībnieka Tumšajā laukumā un tā caurumā ir redzama Tumšā laukuma norobežojošā līnija.

Atsitiena sitieni

Spēlētājs ar atsitiena sitienu drīkst sist visus savus spēles kauliņus.
Tumšos kauliņus nedrīkst sist ar tiešu sitienu, tos drīkst izsist vienīgi:

 • ar ripu, kas pirms tam skarusi pretējo
  apmali;
 • ar ripu, kas pirms tam skarusi savu
  gaišo kauliņu;
 • ar savu gaišo kauliņu;

Soda kauliņš

Spēlētājs zaudē sitiena tiesības un viņam izliek soda kauliņu šādos gadījumos:

 • ja ripa iekrīt maisiņā;
 • ja ripa pārlec pāri galda apmalei;
 • ja ripa pēc izdarīta sitiena neskar nevienu savu spēles kauliņu, kamēr uz galda ir gaišie kauliņi;
 • ja ripa pēc tieša sitiena vispirms skar pretinieka spēles kauliņu vai vienlaikus savu un pretinieka spēles kauliņu;
 • ja ripa pēc atsitiena, kamēr uz galda ir gaišie kauliņi, vispirms skar pretinieka spēles kauliņu;
 • ja spēlētājs ar tiešu sitienu izkustina vienu spēles kauliņu savā apmales zonā, vai vienu savu spēles kauliņu, kurš atrodas vidusaplī, vai ar neatļautu sitienu izkustina jebkuru savu vai pretinieka spēles kauliņu, izkustinātā spēles kauliņa stāvokli atjauno.

Soda kauliņu uzliek tieši uz apmales zonas viduslīnijas, cieši pie apmales pretspēlētāja pusē. Ja šī vieta ir aizņemta, soda kauliņu noliek pēc iespējas tuvāk viduslīnijai, neizkustinot pārējos spēles kauliņus.

Sitiena tiesību zaudējums

Spēlētājs zaudē sitiena tiesības:

 • ja ar kārtējo sitienu neiesit maisiņā nevienu savu spēles kauliņu;
 • ja kopā ar savu spēles kauliņu iesit maisiņā kādu no pretinieka spēles kauliņiem;
 • ja sitiena rezultātā pāri apmalei pārlec kāds savējais vai pretinieka spēles kauliņš, vai arī tas paliek uz borta, vai skar jebkādu priekšmetu ārpus galda virsmas;
 • ja izdara kādu pārkāpumu, par ko izliek soda kauliņu;
 • ja izpildot sitienu, kad nav savu tumšo kauliņu, ripa atpakaļgājienā pārslīd savas puses apmales zonas līnijai, t. i., ripas caurumā vairs nav redzama līnija.