Sacensības

SACENSĪBU VEIDI UN RAKSTURS

Novusa sacensības iedala:

  • individuālās sacensības (vienspēles), starp vīriešiem un starp sievietēm.
    Individuālās sacensībās rezultātus vērtē katram spēlētājam atsevišķi;
  • dubultspēles (pāru), starp vīriešiem, sievietēm un jauktiem pāriem.
    Dubultspēlēs rezultātus vērtē pārim;
  • komandu – starp vīriešiem, sievietēm un jauktos sastāvos.
    Komandu sacensībās – individuālo spēļu rezultāti veido komandas kopējo punktu summu. Sacensību nolikumā var būt reglamentēta cita rezultātu vērtēšanas kārtība (piem. Komandas punktu summa veidojas no vienspēļu un dubultspēļu rezultātiem).

Novusa spēles sacensību veidu, kārtību, norisi un raksturu reglamentē sacensību nolikums.

Vienspēles

Vienspēlē sacenšas divi dalībnieki, kuri stāv viens otram pretī, katrs savā galda pusē.
Spēles setu skaitu nosaka sacensību nolikums. Pēc katra seta, kad kāds no dalībniekiem guvis uzvaru, tiek mainītas galda puses.
Setā uzvar dalībnieks, kurš pirmais iesit maisiņos visus savus spēles kauliņus.
Ja dalībnieks, kuram ir pirmā sitiena tiesības, ar pirmo sitienu sēriju iesit maisiņos visus astoņus spēles kauliņus, viņa sitienu sērija tiek pārtraukta un sitiena tiesības piešķir pretiniekam. Ja arī pretinieks ar pirmo sitienu sēriju iesit maisiņos visus savus spēles kauliņus, setu pārspēlē, mainot galda puses un pirmā sitiena tiesības. Šādi spēle turpinās līdz kāds no dalībniekiem gūst uzvaru setā. Nākošajā, kārtējā setā, pirmā sitiena tiesības paliek, kā paredzēts protokolā. Ja abi dalībnieki ar pirmo sitienu sēriju iesit maisiņos visus astoņus spēles kauliņus, bet viens no viņiem pie pēdējā sitiena izdara pārkāpumu, par ko tiek zaudētas sitiena tiesības, viņš setu ir zaudējis.
Piezīme: Sitiena sērijas pārtraukums nav sitiena tiesību zaudējums. Dalībnieks nesit tādēļ, ka viņam uz galda nav neviena spēles kauliņa. Ja dalībnieks pēc sitienu sērijas pārtraukšanas izdara pārkāpumu (piemēram, pasniedzot ripu, izkustina spēles kauliņu), viņu soda, un viņš zaudē līdz tam nezaudētās sitiena tiesības. Dalībniekam pēc pretinieka pirmā sitiena zaudējuma, ir kārtējā sitiena tiesības.
Ja dalībnieks ar pareizi izdarītu sitienu kopā ar savu pēdējo spēles kauliņu maisiņā iesit arī pretinieka pēdējo spēles kauliņu, sets tiek pārspēlēts. Pirmā sitiena tiesības nemainās un nemainās arī galda puses. Ja dalībnieks šajā gadījumā izpelnās soda kauliņu, viņam setā piešķir zaudējumu.
Ja abiem dalībniekiem spēles kauliņi palikuši tikai vidus aplī vai savas puses aizmugures zonā, un tie katrs trīs reizes netrāpa pa spēles kauliņiem, sets tiek pārtraukts un sākts no jauna. Pirmā sitiena tiesības nemainās.

Dubultspēles

Dubultspēlēs sacenšas divi pāri. Partneri stāv viens otram pretī. Seta sākumā katrs dalībnieks saliek sava partnera spēles kauliņus. Pirmā sitiena tiesības visu laiku paliek vienā galda pusē, bet dalībnieki pēc katra seta mainās pulksteņa rādītāja gaitas virzienā, izņemot, ja abi pāri savu spēli nobeiguši ar pirmo sitienu sēriju. Tad sets tiek pārspēlēts. Spēlētāji paliek savās vietās, bet pirmā sitiena tiesības ir spēlētājam, kurš pēdējais izdarīja sitienu. Arī sitienus dalībnieki izdara pulksteņa rādītāja gaitas virzienā.
Dalībnieki, kuru pārim ir pirmā sitiena tiesības, paši nosaka, kurš no viņiem sāks spēli. Kad izvēlētas galda puses, dalībnieki nostājušies savās vietās un tas pāris, kuram ir pirmā sitiena tiesības, paziņojuši, kurš no viņiem sitīs pirmais, pretiniekiem ir tiesības savā starpā apmainīties vietām. Izšķirošajā nepāra setā (ja spēle notiek līdz uzvarai), dalībniekiem, kuriem nav pirmā sitiena tiesības, atļauts atkal savstarpēji mainīties vietām.
Dubultspēlēs katrs dalībnieks cenšas iesist maisiņos ne tikai savus, bet arī partnera spēles kauliņus.
Uz dubultspēli attiecas visi vienspēles noteikumi, izņemot, kad dalībnieks ar tiešu sitienu iedzen pretinieku spēles kauliņu viņu aizmugures zonā. Dubultspēlē par šādu pārkāpumu izliek tikai soda kauliņu.
Dubultspēlē nedrīkst ar sodāmu sitienu iedzīt pretinieku spēles kauliņu vidus aplī.
Dubultspēlē par izdarīto pārkāpumu soda to partneri, kuram ir sitiena tiesības, vai tās būs, ja pārkāpuma brīdī sitiena tiesības ir pretiniekam.
Soda kauliņu var izlikt tikai tad, ja sodītā dalībnieka pretējā pusē spēles kauliņi ir izkustināti.
Ja dalībnieks, kuram ir pirmā sitiena tiesības (pirmais dalībnieks), ar pirmo sitienu sēriju iesit maisiņos visus 16 (savus un partnera) spēles kauliņus, tad sitiena tiesības ir tikai vienam pretinieka spēlētājam (otrajam dalībniekam). Ja tas ar pirmo sitienu sēriju visus 16 (savus un partnera) spēles kauliņus neiesit maisiņos, viņi setu ir zaudējuši. Ja pirmais dalībnieks, ar pirmo sitienu sēriju, visus 16 (savus un partnera) spēles kauliņus neiesit maisiņos, bet otrais dalībnieks, ar pirmo sitienu sēriju iesit maisiņos visus 16 (savus un partnera) spēles kauliņus, viņi ir setu vinnējuši. Trešajam un ceturtajam dalībniekam (katra pāra otrajam dalībniekam) sitiena tiesību nav.
Pēc izdarīta sitiena, vajadzības gadījumā, viens no spēles dalībniekiem padod ripu.
Kamēr dalībnieks, kuram ir sitiena tiesības, nav nolicis ripu uz galda, sitiena izdarīšanai, viņa partneris drīkst dot norādījumu (uzdevumu) par kauliņu stāvokli, sitiena veidu, virzienu, kur spēles kauliņiem jāatrodas pēc sitiena, nenorādot vietu no kurienes izdarāms sitiens. Sitiena izpildītājs runāt nedrīkst. Nedrīkst dot norādījumus, ja ripa nolikta uz galda sitiena izdarīšanai. Norādījumu došanai un sitiena izdarīšanai jāiekļaujas 30 sekunžu laika robežās.
Sacensību nolikumā var būt reglamentēta cita kārtība dubultspēļu partneru savstarpējai komunikācijai.

Komandu spēles

Komandu čempionātā atsevišķi sacenšas sieviešu, vīriešu un jauktās komandas vai, kā noteikts sacensību nolikumā.
Komandas sastāvu (pamatsastāva un rezerves spēlētāju skaitu) reglamentē komandu čempionāta nolikums.
Aizpildot protokolu komandu sacensībās, vispirms jāuzraksta pirmā spēļu kārta. Spēlētāju kārtību pirmajai kārtai tiesnesim iesniedz komandu pārstāvji. Tiesnesim jānodrošina komandas sastāva kārtības neizpaušana pretinieku komandai. Otrajā kārtā pamatsastāva spēlētājus var aizvietot ar rezerves spēlētājiem. Izmaiņas komandas sastāvā, ja tādas ir paredzētas, jāpiesaka pirms katras kārtas pēdējās spēles rezultāta iesniegšanas vecākajam tiesnesim. Trešajā kārtā savukārt var tikt nomainīti šie spēlētāji ar pamatsastāva vai citiem rezerves spēlētājiem, pie kam, viens rezerves spēlētājs vienā sacensībā drīkst nomainīt tikai vienu spēlētāju (vienu numuru), un nomainītais spēlētājs pēc tam drīkst spēlēt tikai savā bijušajā vietā (ar agrāko numuru).
Uz komandu spēli attiecas visi vienspēles noteikumi.